El marketing és una inversió

7 juny de 2017 9.00

Una part important del creixement de les empreses està relacionat amb les inversions que aquestes fan en marketing. Els models de negoci que tenen un creixement orgànic que no necessita cap tipus d’inversió són molt limitats i és molt casual que aquest fet es produeixi. A Fragment Agency, com a agència de publicitat digital, fem una anàlisi del que representa la inversió en marketing per a nosaltres i els motius pels quals rebutgem que sigui una despesa.

No, el marketing no és màgic

Encara que costi de creure, el marketing no inclou cap component de màgia. Es tracta d’una inversió com la de qualsevol altre tipus: si es fa amb intel·ligència i sent conscient dels riscos es guanya, si no, es perd. Es tracta d’un element quantificable, que ens permet calcular els diners invertits, i el retorn de la inversió, és a dir, els diners generats a partir dels invertits. Entenent aquesta premissa, és bàsic escoltar els especialistes en marketing i tenir en compte una sèrie de components al voltant de les inversions de marketing.

1. Paciència

Com qualsevol altre element no màgic, la paciència es necessària per poder observar resultats. Les inversions requereixen paciència, primer abans d’invertir, per identificar el moment més adequat per a la inversió, i un cop iniciada, paciència per a observar resultats tangibles i no perdre diners. De la mateixa manera, les inversions en marketing impliquen la necessitat de no tenir pressa i confiar en les decisions preses.

2. Actuar a partir d’objectius

És imprescindible marcar-se uns objectius previs a qualsevol acció. Per tal de prendre decisions de forma encertada, aquests objectius s’han de prendre amb el cap fred, garantint així, que les decisions no estiguin influenciades pels esdeveniments d’un moment determinat. Això no vol dir que no es puguin modificar si observem problemes majors, sinó que hem de fiar-nos dels raonaments amb el cap fred i no prendre decisions precipitades.

3. Diversificar

Seguint la lògica de qualsevol altra inversió, és bàsic diversificar i no jugar-s’ho tot a una carta. En cas del marketing, si ens ho juguem tota la inversió en un sol mitjà, aquest pot multiplicar els seus preus per quatre o si dediquem tota la inversió a Google, aquest pot canviar els seus algoritmes i destrossar els resultats. En cas de diversificació, els guanys poden ser menors a curt termini, però a la llarga el risc disminueix i les inversions son més segures.

4. Quantificar els resultats

Per tal de conèixer l’èxit de les inversions i poder garantir una bona distribució d’aquestes, és bàsic quantificar els resultats de forma numèrica. A partir de les tecnologies actuals i els indicadors que disposem, és possible conèixer de forma molt precisa el retorn de la inversió i les plataformes més rendibles.

Així doncs, com a agència de publicitat digital, a Fragment Agency, recomanem actuar amb intel·ligència davant les inversions de marketing i tenir en compte que els resultats, molt sovint, apareixen després de molt d’esforç i paciència.