Els desenvolupadors i la creativitat

27 febrer de 2018 9.00

Ningú dubte que en el món de la comunicació el concepte de creativitat és especialment important. En aquesta indústria, molt usualment, es venen idees, és a dir, productes immaterials el valor dels quals recau en la seva originalitat i innovació. No obstant això, hi ha un preconcepte que assumeix que la creativitat és pròpia de la figura del creatiu i que en l'agència digital, queda limitada a aquest. Contràriament a aquesta creença, l'experiència ens indica que la creativitat ha de ser un element central en el perfil de cada un dels professionals de l'agència digital. En el cas de les desenvolupadors, aquesta creativitat, cobra una importància destacable.

Per trencar coses.

Durant la fase de test dels productes tecnològics, en l'agència digital, és molt comú rebre feedback incomplet o difús per part dels usuaris. En aquest context, la creativitat dels desenvolupadors per reproduir situacions i trobar bugs és especialment important. Usualment, les diferents versions de programari dels usuaris i altres elements externs a l'aplicació, converteixen la creativitat en un element essencial. Els desenvolupadors han de dedicar tot el seu esforç a trencar les apps.

Contribuir al disseny.

Sobre el paper, el disseny dels productes sempre és elegant i està polit. No obstant això, un cop s'entra a la producció i desenvolupament, comencen a aparèixer problemes d'usabilitat o localització de certs elements. En aquestes situacions, la creativitat dels desenvolupadors és imprescindible per crear productes complets i útils per als usuaris.

Prova-error.

Usualment, la forma d'afrontar noves situacions i problemàtiques implica l'ús de la tècnica de prova-error. El fet de desenvolupar productes per primera vegada i enfrontar-se a productes mai desenvolupats fins ara, implica la necessitat d'afrontar un procés de recerca que permeti descobrir les millors formes de desenvolupar els productes en qüestió.