Factors per destacar una URL

30 abril de 2018 9.00

La URL és un element d'especial important pel que fa al Search Engine Optimization, és a dir el SEO. En Fragment Agency, com agència de digital especialitzada en SEO, entenem la gran importància d'aquest element, i compartim una sèrie de consells de com optimitzar-lo.

Longitud de la URL

La mida de la URL és d'especial importància. Els algoritmes de Google tenen preferència per les URL curtes, i faciliten el posicionament.

Els cercadors prefereixen les URL curtes, per tant és recomanable evitar paràmetres innecessaris, extensions o caràcters extra. Idealment, la URL ha de ser curta, fàcil de llegir i incloure les paraules clau de la pàgina.

HTTPS

La seguretat i privacitat a internet són factors clau en el desenvolupament del medi, i cada vegada guanyen més importància. El protocol HTTPS ofereix un alt grau de seguretat que garanteix que la transmissió de dades entre els usuaris i el servidor és inaccessible per a tercers.

Keywoards

L'ús de paraules clau a la URL és clau per garantir el posicionament de la pàgina. És imprescindible fer servir el nombre correcte de paraules clau, ja que la sobre explotació d'aquest recurs pot ser ser contraproduent.

Responsive Design

En l'actualitat, els usuaris naveguen a través de diferents dispositius i pantalles de mides variades. És d'especial importància que les webs s'adaptin a cada dispositius, és a dir, que siguin responsive. Alhora, és especialment important que la URL del web sempre sigui la mateixa, independentment del dispositiu des del qual s'accedeix a ella.

A Fragment Agency, com agència digital, recomanem seguir aquests consells per aconseguir que la URL destaqui a internet, i contribueixi un correcte posicionament.