Que implica la GDPR per a la indústria del marketing?

29 maig de 2018 9.00

L'aparició d'internet ha suposat una democratització del conjunt de la societat, que ha tingut accés igualitari a la informació i ara disposa de noves maneres de comunicar-se i relacionar-se. No obstant això, aquest gran canvi ha suposat l'aparició de noves organitzacions, que treballen i desenvolupen la seva activitat a partir de la recol·lecció i comercialització de les dades privades dels usuaris. En aquest context, entra en joc la famosa frase de "quan un producte és gratuït, és perquè tu ets el producte".

Així doncs, a partir del 25 de maig de 2018 s'aplica la GDPR -General Data Privacy Regulation-. A Fragment Agency, com agència digital, ens preguntem, quins canvis suposarà aquesta nova legislació en el desenvolupament de l'activitat de màrqueting tal com a coneixem.

1. Adquisició de dades

Sota la nova llei, la recaptació de dades ha de ser clara i transparent, i ha d'indicar als usuaris la finalitat amb la qual es recullen les seves dades. Al mateix temps, els usuaris han d'indicar de forma específica la seva voluntat de compartir les seves dades per als fins amb els quals es recullen. D'altra banda, les empreses només tenen dret a recaptar les dades que són rellevants per al desenvolupament de l'activitat que es pretén dur a terme, i cap altra.

2. Processament i emmagatzemament de dades

Les dades dels consumidors només poden ser usades per a aquelles fins per als quals han estat recollides. En aquest mateix sentit, han de ser emmagatzemats de forma segura, i s'ha de donar l'oportunitat als consumidors per actualitzar les seves dades sempre que aquests deixin de ser rellevants o correctes. Així doncs, l'empresa és l'única responsable del compliment d'aquests requisits, i ha de poder demostrar-ho.

3. Fi de la relació

La retenció de dades té un caràcter temporal i han de ser destruïdes en el moment en què s'acabi la finalitat amb la qual han estat recol·lectades. Al mateix temps, els consumidors han de tenir la possibilitat de demanar la destrucció instantània de totes les dades sobre ell a qualsevol organització.

Així doncs, des Fragment Agency, com agència digital, recomanem prendre aquestes respostes com una simple introducció, i recomanem buscar consell legal en cas de considerar que és necessari.