L’email marketing ha mort, llarga vida a l’email marketing

31 maig de 2017 9.00

El temps en que rebre un email era motiu d’alegria per la novetat que representava han passat. Actualment existeixen prop de 5 mil milions de comptes de email i cada usuari rep de mitjana 121 emails al dia. En aquest context, la comunicació comercial a través d’aquest mitjà no només continua existint, sinó que creix.

Tot i això, amb la constant evolució d’internet i l’aparició i establiment de les xarxes socials, ens podríem preguntar: desapareixerà l’email marketing?

Tenint en compte que el 90% dels adults dels països de la OCDE declara que l’utilitza diàriament, la resposta ràpida és no. Tot i això, com a agència de publicitat digital, a Fragment Agency, hem fet un procés d’anàlisi d’aquest fenomen per entendre com evolucionarà.

És molt efectiu

Si comparem l’efectivitat de l’email marketing amb les campanyes a través de les xarxes socials, veiem com la primera és molt major. Alhora, si comparem el cost i el retorn de la inversió de la publicitat impresa amb l’email marketing, veiem com la rendibilitat del format digital és infinitament major.

Maques petites

L’email marketing és una bona alternativa per petites marques i negocis que no disposen de grans pressuposts de publicitat, i alhora, tenen la necessitat de comunicar les seves novetats i pensaments amb els seus públics. En aquest context, una campanya d’email marketing pot ser una bona opció i difícilment pot representar una gran inversió. Alhora, la simplicitat i la senzillesa del sistema no representa una frontera per usuaris amb poca experiència.

... i marques grans

No només es tracta d’una eina dirigida a marques amb pressupostos discrets. L’email marketing es pot integrar perfectament en estratègies més grans de marketing i publicitat, ajudant la consolidació d’altres accions i actuant en paral·lel. Per una banda pot ajuda al públic a recordar grans accions com la publicitat online o en televisió, i per altre pot millorar molt la interacció dels usuaris amb les xarxes socials i la resta de continguts de les marques.

Com evolucionarà?

Com a agència de publicitat digital, a Fragment Agency, tenim la necessitat d’avançar-nos als esdeveniments i preveure quins fets tindran lloc en els camps que ens importen. Respecte a l’email marketing, i seguint la tendència que impera al conjunt de la tecnologia i internet, és lògic preveure que l’email marketing es sigui cada cop més mòbil. L’email tal com s’entenia als anys 90 està desapareixent i la tendència cada vegada serà que es dirigeixi més als dispositius mòbils.

email Alhora, és possible que en els propers anys veiem una personalització de l’email marketing. Aquest element és imprescindible per tal de garantir la supervivència d’aquest format i evitar que es converteixi en un text pla i estàtic. Així doncs, en pocs anys, els continguts s’adaptaran a les necessitats i preferències dels usuaris, millorant l’engagement i per tant augmentant la rendibilitat de les campanyes.