Fragment Retail

Fragment Agency, com agència digital, sempre té com a objectiu buscar solucions integrals per a qualsevol situació i ajudar els nostres clients.

Amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de gestió ampli i automatitzat, el 2017 vam desenvolupar Fragment Retail, una eina per gestionar negocis de qualsevol mida. Aquesta plataforma gestiona les cites amb els clients, la facturació i pagaments i el control de l'estoc, automatitzant moltes de les tasques de gestió diàries.

Aquesta eina, en format d'aplicació per a iPad, s'integra en l’stock de l'empresa, i permet gestionar-lo automàticament, així com emetre tiquets dels pagaments a través de la connexió wireless amb una impressora.

Alhora, l'eina forma part de la gestió de stocks i permet conèixer l'estat de les existències en temps real, a la vegada que automàticament s'actualitza en funció dels elements que es comercialitzen.

Per permetre major fluïdesa en la gestió dels clients, el sistema organitza les cites amb els clients del negoci i classifica els pagaments i el registre de la despesa d'existències en funció del client al qual s'està atenent en cada moment, permetent crear estadística i conèixer les dades del negoci en cada moment.

Fragment Retail busca facilitar la feina de gestió dels negocis i automatitzar-la al màxim, permetent que els nostres clients se centrin en els seus negocis.

Estàs a punt per
treballar amb nosaltres?

Contacta'ns