Butler
in the City

Butler in the City
Any 2016
#web #design #advertising

Visitar web

A què ens enfrontàvem

Butler in the City és una nova marca de turisme de semi-luxe que va néixer pocs mesos enrere. Com és ben sabut, el mercat del turisme a la ciutat de Barcelona està força saturat, i per tal de buscar-hi el seu forat, vam començar a treballar conjuntament amb Butler in the City.
La marca necessitava una pàgina web que els permetés comunicar-se directament amb els seus públics i comercialitzar els seus serveis.

Com ens hi vam enfrontar

L'equip de Fragment Agency va identificar una oportunitat comunicativa molt clara en la marca Butler in the City. Tenint en compte la situació de la competència i l'escenari d'aquell precís moment, es va treballar per desenvolupar una veu pròpia dins el mercat i aconseguir que la pàgina web no només fos una eina, sinó que fos part principal de la pròpia idea de la marca i part fonamental de la seva comunicació.

Resultat

Es va desenvolupar un lloc web inspirat completament en la imatge corporativa de Butler in the City. El lloc web es va concebre amb l'objectiu de garantir una comunicació de marca completament coherent, amb un to i una veu pròpies de la marca.
Actualment, Butler in the City, ja es desenvolupa i créixer dins un mercat difícil, i busca el seu forat per fer-se lloc. El web, alhora, permet comercialitzar els serveis d'una forma simple i elegant, esdevenint el centre de la comunicació i treball del conjunt de la marca.

Butler in the City | Web

Butler in the City | Web

Senzillesa i oci com a essència de la comunicació de la marca. Butler in the City buscava transmetre a través de cada element gràfic i funcional els valors dels serveis que ofereix. Tenint en compte que s'ofereixen serveis d'oci i diversió, la comunicació havia de ser completament acord.

Així doncs, la web comunica i comercialitza els serveis a través d'una imatge simple i polida, amb les imatges com a element principal de comunicació i l'experiència d'usuari com a objectiu prioritari del conjunt de la web.
Butler in the City | Tours

Butler in the City | Tours

Com a element principal dins la pàgina web, i englobat dins l'atmosfera comunicativa creada per Butler in the City, es troba la comercialització dels serveis que ofereix Butler in the City.

Tenint en compte que es tracta d'una part molt sensible i important, hem desenvolupat un sistema únic des d'un punt de vista gràfic. Hem creat un algoritme que decideix quin és el color principal de la imatge amb què es comercialitza el Tour i canvia els colors de la web durant el procés de compra per tal de proporcionar una experiència de compra única i òptima.
Butler in the City | Reserves

Butler in the City | Reserves

Amb l'objectiu de facilitar un procés de compra agradable i simple, hem creat un gestor de reserves que permet als usuaris comprar de forma extremadament simple i personalitzada. Alhora, el sistema creat permet als gestors de la marca administrar la venda de serveis i la gestió de reserves d'una forma còmode i ràpida. L'experiència de l'usuari i la comoditat del gestor han estat bàsics per Fragment a l'hora de concebre el sistema.
Butler in the City | Xarxes Socials

Butler in the City | Xarxes Socials

Tenint en compte que la comunicació de les marques cada vegada és una cosa més instantània i directe amb els seus públics, hem donat un protagonisme especial a les xarxes socials en el conjunt de la web. Més enllà d'incloure un link o una redirecció, hem volgut destinar un apartat de la web a la comunicació de la marca a través de les xarxes socials i atorgar un protagonisme especial, a causa de la gran importància que, en aquest cas, considerem que té.